Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Vývojové úkoly a potřeby dětského věku v sociální práci s rodinou AKCE 2+1
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 121015
Lektor PhDr. Klimentová Eva, Ph.D.
Pobočka Olomouc
Místo konání ON-LINE
Datum konání 30. 4. 2021 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2019/1319-SP
Cíl kurzu Cílem vzdělávacího programu je získání základních znalostí o vývojových úkolech a potřebách dětí. Tyto vědomosti jsou široce využitelné v práci sociálního pracovníka při sanaci rodin, v sociálně-právní ochraně dětí, při práci s rodinami v azylových zařízeních a v dalších oblastech přímé práce s rodinou, která vykazuje znaky ohrožení dítěte. Vzdělávací program seznamuje účastníky s různými pohledy na psychický vývoj dítěte, na jeho zdravý a rizikový průběh. Frekventant kurzu se seznámí s různými pohledy na vývojové potřeby dětského věku a ve společné diskusi s lektorem a ostatními účastníky kurzu bude veden k nacházení možností, jak tyto dětské potřeby lépe naplnit. Rodina je v tomto kontextu vnímána jako systém provázaný intenzivními interakcemi, který ovlivňuje každého ze svých členů. Interakce ostatních členů rodiny vůči dítěti je potom třeba příležitostně korigovat v případě, že je ohroženo naplňování jeho potřeb a přístup k plnění vývojových úkolů. V rámci vzdělávacího programu je v hojné míře využíváno praktických příkladů a kasuistik, frekventanti jsou podporováni ve vnášení vlastních profesních zkušeností k tématu. Následným cílem je seznámit účastníky s možnostmi pomoci jednak ohroženému dítěti, jednak jeho rodině a sestavit obraz optimální interdisciplinární spolupráce s rodinou.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů a zařízení sociálních služeb
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Informace k ON-LINE KURZU.
Nejpozději den před konáním školení obdržíte na váš e-mail pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení kliknete na uvedený odkaz (doporučujeme alespoň 10 minut před zahájením semináře). Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem s vyplněnými údaji pro osvědčení. V případě, že kurz nebyl uhrazen zálohově předem, po skončení semináře obdržíte e-mailem fakturu a po jejím uhrazení obdržíte poštou osvědčení o absolvování školení. V případě zálohově uhrazené platby obdržíte po kurzu poštou daňový doklad a osvědčení.
Absolvent
- získá základní znalosti o vývojových úkolech a potřebách dětského věku a jaké jsou jejich projevy.
- rozezná znaky deprivace v oblasti základních vývojových potřeb dětského věku,
- pochopí základní faktory, které zvyšují riziko disharmonického vývoje dětské psychiky zejména ze strany rodiny;
– bude schopen určit základní faktory, které ovlivňují zdravý vývoj dětské psychiky.
Absolvování kursu umožní frekventantovi porozumět přednášeným poznatkům a využívat je v praxi sociální práce za účelem prevence ohrožení dítěte nedostatečným naplněním jeho psychických potřeb.

1. Vývojové potřeby dětského věku, základní přístupy, rizika zdravého psychického vývoje dítěte, sociální práce s rodinou.
2. Psychosexuální vývoj dítěte optikou psychoanalýzy - psychoanalytický pohled na jednotlivé milníky vývoje dětské psychiky, role rodičů v naplňování potřeb dětí, možnosti a limity zásahu sociálního pracovníka.
3. Behaviorální a kognitivní pohled na vývoj dětské psychiky, role rodičů v procesu učení, pozitivní a negativní zpevňování, interakce chování s odměnami a tresty, přínosy a limity KBT přístupu k vývojovým potřebám dětského věku.
4. Přístupy k vývoji dětské psychiky -Pohled na lidskou psychiku a její formování v průběhu dětství, humanistický přístup k lidským potřebám, možnosti podpory rodičů v naplňování vývojových potřeb dětí.
5. Vývojové úkoly a potřeby dětského věku v praxi sociální práce - shrnutí předcházejících témat, metodou focus group hledání dalších zdrojů pro podporu rodiny ze strany sociálního pracovníka, podpora ochoty k multidisciplinární spolupráci při řešení situací ohrožujících zdravý psychický vývoj dítěte, rizika deprivace při nenaplnění formulovaných potřeb dětského věku, jejich prevence a řešení.
6. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design