Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu ON-LINE Poruchy chování dětí a dospívajících I. AKCE 2+1
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Variabilní symbol 121010
Lektor doc. PhDr. Mgr. Procházka Roman, Ph.D.
Pobočka Praha
Místo konání ON-LINE
Datum konání 23. 2. 2021 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2019/0471-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu Absolvent získá poznatky o přirozených změnách chování, které souvisejí s věkem, a o specifických i nespecifických poruchách chování. Pochopí vliv sociálního prostředí (především rodinného) na vznik a průběh poruch chování. Získá základní přehled o specifických poruchách učení, seznámí se s jejich možnými příčinami a osvojí si znalosti, které mu pomohou diagnostikovat jednotlivé poruchy. Získané poznatky bude schopen aplikovat v rámci komunikace a sociální práce s rodinou.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských a krajských úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům z řad pracovníků pomáhajících profesí.
Program kurzu Kurz nabízíme se slevou v rámci akce 2+1, tj. při přihlášení 3 osob má vstup 1 účastník zdarma. Sleva se Vám při přihlašování neukáže automaticky, ale bude Vám potvrzena v rámci e-mailu při potvrzení přihlášky.

Informace k ON-LINE KURZU.
Nejpozději den před konáním školení obdržíte na váš e-mail pracovní materiál, internetový odkaz pro přihlášení spolu s podrobnými pokyny a hodnotící dotazník. V den konání školení kliknete na uvedený odkaz (doporučujeme alespoň 10 minut před zahájením semináře). Po skončení kurzu nám zašlete vyplněný dotazník zpět e-mailem s vyplněnými údaji pro osvědčení. V případě, že kurz nebyl uhrazen zálohově předem, po skončení semináře obdržíte e-mailem fakturu a po jejím uhrazení obdržíte poštou osvědčení o absolvování školení. V případě zálohově uhrazené platby obdržíte po kurzu poštou daňový doklad a osvědčení.

1. Přirozená vývojová stádia změn chování dětí a dělení poruch chování
Vysvětlení odlišnosti vývojově daných změn chování od poruch chování. Stádia vývoje podle Eriksona. Dělení poruch chování. Poruchy chování specifické a nespecifické.Chování disociální, asociální a antisociální. Diskuse.
2. Poruchy chování ve vztahu k rodině, hyperkinetické poruchy chování
Porucha chování ve vztahu k rodině, nesocializovaná porucha chování, socializovaná porucha chování, porucha opozičního vzdoru,depresivní porucha chování a hyperkinetické poruchy chování (ADHD, ADD). Diskuse.
3. Poruchy chování podmíněné psychologicky a rodinně
Vztahová patologie v rámci rodiny. Psychická deprivace, CAN syndrom, traumatizace a syndrom týraného dítěte. Diskuse.
4. Disharmonický vývoj osobnosti
Porucha osobnosti paranoidní, schizoidní, disociální, impulsivní, histriónská, anxiózní, závislá, narcistická a pasivně agresivní. Diskuse a řešení případů z praxe.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design