Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Vývojové úkoly a potřeby dětského věku v sociální práci s rodinou NOVINKA přesun z 23. 4.
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 120034
Lektor PhDr. Klimentová Eva, Ph.D.
Pobočka Olomouc
Místo konání Více info...Regionální kancelář Olomouc, Fibichova 2, Olomouc
Datum konání 19. 6. 2020 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1700,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2019/1319-SP
Cíl kurzu Cílem vzdělávacího programu je získání základních znalostí o vývojových úkolech a potřebách dětí. Tyto vědomosti jsou široce využitelné v práci sociálního pracovníka při sanaci rodin, v sociálně-právní ochraně dětí, při práci s rodinami v azylových zařízeních a v dalších oblastech přímé práce s rodinou, která vykazuje znaky ohrožení dítěte. Vzdělávací program seznamuje účastníky s různými pohledy na psychický vývoj dítěte, na jeho zdravý a rizikový průběh. Frekventant kurzu se seznámí s různými pohledy na vývojové potřeby dětského věku a ve společné diskusi s lektorem a ostatními účastníky kurzu bude veden k nacházení možností, jak tyto dětské potřeby lépe naplnit. Rodina je v tomto kontextu vnímána jako systém provázaný intenzivními interakcemi, který ovlivňuje každého ze svých členů. Interakce ostatních členů rodiny vůči dítěti je potom třeba příležitostně korigovat v případě, že je ohroženo naplňování jeho potřeb a přístup k plnění vývojových úkolů. V rámci vzdělávacího programu je v hojné míře využíváno praktických příkladů a kasuistik, frekventanti jsou podporováni ve vnášení vlastních profesních zkušeností k tématu. Následným cílem je seznámit účastníky s možnostmi pomoci jednak ohroženému dítěti, jednak jeho rodině a sestavit obraz optimální interdisciplinární spolupráce s rodinou.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů a zařízení sociálních služeb
Program kurzu Absolvent
- získá základní znalosti o vývojových úkolech a potřebách dětského věku a jaké jsou jejich projevy.
- rozezná znaky deprivace v oblasti základních vývojových potřeb dětského věku,
- pochopí základní faktory, které zvyšují riziko disharmonického vývoje dětské psychiky zejména ze strany rodiny;
– bude schopen určit základní faktory, které ovlivňují zdravý vývoj dětské psychiky.
Absolvování kursu umožní frekventantovi porozumět přednášeným poznatkům a využívat je v praxi sociální práce za účelem prevence ohrožení dítěte nedostatečným naplněním jeho psychických potřeb.

1. Vývojové potřeby dětského věku, základní přístupy, rizika zdravého psychického vývoje dítěte, sociální práce s rodinou.
2. Psychosexuální vývoj dítěte optikou psychoanalýzy - psychoanalytický pohled na jednotlivé milníky vývoje dětské psychiky, role rodičů v naplňování potřeb dětí, možnosti a limity zásahu sociálního pracovníka.
3. Behaviorální a kognitivní pohled na vývoj dětské psychiky, role rodičů v procesu učení, pozitivní a negativní zpevňování, interakce chování s odměnami a tresty, přínosy a limity KBT přístupu k vývojovým potřebám dětského věku.
4. Přístupy k vývoji dětské psychiky -Pohled na lidskou psychiku a její formování v průběhu dětství, humanistický přístup k lidským potřebám, možnosti podpory rodičů v naplňování vývojových potřeb dětí.
5. Vývojové úkoly a potřeby dětského věku v praxi sociální práce - shrnutí předcházejících témat, metodou focus group hledání dalších zdrojů pro podporu rodiny ze strany sociálního pracovníka, podpora ochoty k multidisciplinární spolupráci při řešení situací ohrožujících zdravý psychický vývoj dítěte, rizika deprivace při nenaplnění formulovaných potřeb dětského věku, jejich prevence a řešení.
6. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

  • Změna adresy místa konání kurzů v Praze od 1. 6. 2020

    Regionální kancelář v Praze se stěhuje do do nových prostor na adresu: Vítkova 244/8, Praha 8 - Karlín. více zde ...
  • Letní cenová akce 2020 - kurzy na zakázku

    V prázdninových měsících 2020 nabízíme  vybrané zakázkové kurzy za výhodné ceny novým i stávajícím zákazníkům po celé ČR za cenu od 11 000 Kč bez DPH. Pro bližší informace kontaktujte naše Regionální kanceláře.  více zde ...
  • Aktuální informace k realizaci kurzů - začínáme školit od 25. 5. 2020

    S ohledem na aktuální situaci začínáme opět realizovat kurzy od 25. května. Budou dodržena doporučená hygienická opatření a kurzy budou realizovány v menším počtu účastníků.  Měnili jsme termíny veškerých kurzů, které jsme plánovali v období do 24. 5. O změně termínu přihlášené účastníky informujeme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Aktuální informace naleznete také na našem webu v kalendáři kurzů. Prosíme o součinnost a prosíme vždy o brzké potvrzení náhradního termínu. Pokud máte zájem přihlášku stornovat, prosíme, abyste nás včas informovali.  Předem děkujeme.  více zde ...
V. Škuta & Hadžim & Kovi design