Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Řešení náročných situací a sebeobrana v praxi úředníka
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Variabilní symbol 18044
Lektor Bc. Kolman Jan, DiS.
Pobočka Olomouc
Místo konání Více info...Regionální kancelář Olomouc, Fibichova 2, Olomouc
Datum konání 18. 9. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MV - kurz je podán k akreditaci
Cíl kurzu Cílem tohoto vzdělávacího programu je prohloubit poznatky a dovednosti úředníků v oblasti správného a bezpečného chování a vyhýbání se krizovým situacím, které jim mohou hrozit v rámci vykonávání správních činností. Každý úředník by měl vědět, jak krizové situace řešit v případě, že nastanou. Riziko může spočívat například při běžném výkonu povolání v budovách magistrátů a obecních úřadů (ať už na chodbách, přímo v kancelářích) či v místech šetření, bez ohledu na působnost různých odborů. V případě terénních pracovníků je riziko vyšší z toho důvodu, že šetření probíhají v cizím prostředí, kde pracovníci leckdy působí sami (např. šetření v místě lidí bez domova, pracovníci OSPOD, apod.). Tento vzdělávací program slouží k předvídání, včasnému rozpoznání a řešení krizových situací úředníků s ohledem na reálné možnosti obránce jakéhokoliv věku, pohlaví i fyzické kondice. Účastníci pochopí realitu násilí, naučí se taktickému chování v kanceláři nebo v místě šetření a v případě krizové situace budou vědět, jak využít jeden z nejúčinnějších sebeobranných prostředků moderní sebeobrany – pepřový sprej. Praktická část kurzu bude věnována manipulaci a použití pepřového spreje, kde si všichni účastníci vyzkouší „pepřák” v tréninkové nedráždivé verzi na figurantovi v modelových situacích.
Cílová skupina Kurz je určen úředníkům obcí, měst a krajů a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Náročné situace a úvod do sebeobrany
• Konflikt, stres a reakce na ohrožení
• Psychologické principy sebeobrany
• Strategie a taktika u sebeobrany
• Faktory střetnutí
• Cyklus konfliktu
• Žebřík použití síly
• Útok
• Načasování obrany

2. Zásady bezpečného chování
• Zásady bezpečného chování v kanceláři
• Zásady bezpečného chování v místě šetření
• Cooperova škála ostražitosti
• Nutná obrana
• Krajní nouze
• Prostředky osobní ochrany
• Pepřové spreje
• Manuál preventivního a bezpečného chování úředníka

3. Praktický nácvik v modelových situacích
• Praktický nácvik možné obrany
• Praktický nácvik s tréninkovým sprejem
• Řešení modelových situací, diskuse.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design