Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Vedení rozhovoru s dětským klientem
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Variabilní symbol 28082
Lektor Mgr. Mucalová Lucie
Pobočka Praha
Místo konání Více info...Regionální kancelář Praha, Opletalova 1417/25, Praha 1 - Nové Město (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Datum konání 20. 9. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1700,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2014/1182-PC/SP/VP
Cíl kurzu Cílem kurzu je interaktivní formou poskytnout ucelený pohled na problematiku vedení rozhovoru s dětským klientem.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu 1. Úvod do vývojové psychologie a psychologického poradenství.
2.Podmínky vedení rozhovoru -navázání kontaktu, způsob oslovování, rozhovor řízený a neřízený, validita, faktor věku.
3. Stavba diagnostického rozhovoru – otázky, odstranění citových bloků, psaní zápisů, akceptace dítěte, chyby v posuzování, styl práce při rozhovoru.
4. Podmínky pro rozhovor – prostor, čas, vyladění pomáhajícího pro rozhovor, pokračování kontaktu po rozhovoru, o čem se nemluvilo.
5. Analýza a třídění informací.
6. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design