Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Poruchy chování dětí a mládeže II. NOVINKA
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Variabilní symbol 28071
Lektor Mgr. Sluková Květa, Ph.D.
Pobočka Praha
Místo konání Více info...Regionální kancelář Praha, Opletalova 1417/25, Praha 1 - Nové Město (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Datum konání 21. 6. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 6 hodin/1 den
Cena 1700,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2018/0199-SP/PC/VP
Cíl kurzu Absolvent získá rozšiřující znalosti v oblasti sekundárních poruch chování a informace o psychopatologických souvislostech traumatických faktorů. Dále bude seznámen s terapeutickými a poradenskými možnosti, které jsou uplatňovány při léčbě těchto poruch
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských a krajských úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům z řad pracovníků pomáhajících profesí.
Program kurzu 1. Poruchy pervazivního spektra, emoční poruchy v dětství a poruchy sociálních vztahů - poruchy autistického spektra, desintegrační poruchy v dětství, Aspergrův syndrom. Sociální interakce a komunikace u dětí s autismem.
2. Emoční poruchy se začátekem v dětství - Separační úzkostná porucha, fobická úzkostná porucha, sociální fobická porucha a porucha sourozenecké rivality. Snížení stresu rodiny a dítěte.
3. Psychosomatická onemocnění v dětském věku - potlačení emocí a jejich vliv na dítě. Vliv temperamentu, životního stylu rodiny a prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Možné projevy - psychogenní kašel, kožní onemocnění, bolesti hlavy.
4. Psychopatologické souvislosti traumatických faktorů -Trauma jednorázové a chronicky se opakující traumatická zkušenost. Vztahy dítěte s blízkými osobami. Disociační činitele a postraumatický rozvoj.
5. Poradenské a terapeutické vedení a péče - Význam včasné diagnostiky. Komunikace v rodině s dítětem vyžadujícím specifický přístup. Snížení stresu v rodině. Vliv výchovného působení. Možnosti psychoterapie. Spolupráce rodiny s dalšími subjekty s cílem optimalizace stavu dítěte.
6. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design