Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Aktuální otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí NOVINKA
Tématická oblast Legislativa
Variabilní symbol 28067
Lektor Mgr. Hovorka Daniel
Pobočka Praha
Místo konání Více info...Regionální kancelář Praha, Opletalova 1417/25, Praha 1 - Nové Město (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Datum konání 28. 6. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1700,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2018/0198-SP/VP
Cíl kurzu Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními změnami v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí a krajů,zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Legislativní úprava sociálně právní ochrany dětí - schválené a připravované změny v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, úprava prováděcích právních předpisů k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí – vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb.,instrukce MPSV o vedení evidence dětí a spisové dokumentace o dětech.
2. Aktuální změny v souvisejících právních předpisech, které se týkají výkonu sociálně-právní ochrany dětí – občanský soudní řád, zákon o rodině, nový občanský zákoník, správní řád, zákon o mediaci, zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, předpisy sociálního zabezpečení.
3. Úprava dotčených mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie – úmluvy OSN a Rady Evropy týkající se práv dětí, pravomoci a příslušnosti soudů v oblasti rodičovské zodpovědnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově a vyživovací povinnosti.
4. Praktické problémy při uplatňování sociálně-právní ochrany dětí. Jednání s rodiči, dětmi a jinými osobami odpovědnými za výchovu, případové konference, uložení povinnosti využít odbornou poradenskou pomoc, výchovná opatření.
5. Vystupování orgánu sociálně-právní ochrany dětí v soudním řízení – podávání návrhů a podnětů soudu, předběžná opatření soudu, výkon opatrovnictví dítěte, zjišťování názoru dítěte, výkon rozhodnutí soudu o úpravě výchovy dítěte a styku s dítětem.
6. Úkoly orgánu sociálně-právní ochrany dětí v oblasti náhradní rodinné péče – řízení o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, rozhodování o svěření dítěte do předadopční nebo předpěstounské péče, podávání návrhu na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, uzavírání a sledování dohod o výkonu pěstounské péče
7. Činnost zařízení sociálně-právní ochrany dětí, spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí s ostatními subjekty (oprávnění vyžadovat údaje, povinnost sdělovat údaje, provedení dožádání.
8. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design