Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Poruchy chování dětí a mládeže II. NOVINKA
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Variabilní symbol 38033
Lektor PhDr. Mgr. Procházka Roman, Ph.D.
Pobočka Ostrava
Místo konání Více info...Hotel Maria, Přívozská 23, Ostrava
Datum konání 26. 6. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 6 hodin/1 den
Cena 1600,- Kč
Akreditace MPSV - č. A2018/0199-SP/PC/VP
Cíl kurzu Absolvent získá rozšiřující znalosti v oblasti sekundárních poruch chování a informace o psychopatologických souvislostech traumatických faktorů. Dále bude seznámen s terapeutickými a poradenskými možnosti, které jsou uplatňovány při léčbě těchto poruch
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských a krajských úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům z řad pracovníků pomáhajících profesí.
Program kurzu 1. Poruchy pervazivního spektra, emoční poruchy v dětství a poruchy sociálních vztahů - poruchy autistického spektra, desintegrační poruchy v dětství, Aspergrův syndrom. Sociální interakce a komunikace u dětí s autismem.
2. Emoční poruchy se začátekem v dětství - Separační úzkostná porucha, fobická úzkostná porucha, sociální fobická porucha a porucha sourozenecké rivality. Snížení stresu rodiny a dítěte.
3. Psychosomatická onemocnění v dětském věku - potlačení emocí a jejich vliv na dítě. Vliv temperamentu, životního stylu rodiny a prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Možné projevy - psychogenní kašel, kožní onemocnění, bolesti hlavy.
4. Psychopatologické souvislosti traumatických faktorů -Trauma jednorázové a chronicky se opakující traumatická zkušenost. Vztahy dítěte s blízkými osobami. Disociační činitele a postraumatický rozvoj.
5. Poradenské a terapeutické vedení a péče - Význam včasné diagnostiky. Komunikace v rodině s dítětem vyžadujícím specifický přístup. Snížení stresu v rodině. Vliv výchovného působení. Možnosti psychoterapie. Spolupráce rodiny s dalšími subjekty s cílem optimalizace stavu dítěte.
6. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design