Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Nepojistné sociální dávky I. - dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi ZRUŠENO
Tématická oblast Sociální péče a dávkové systémy
Variabilní symbol 38025
Lektor Mgr. Mašek Roman
Pobočka Ostrava
Místo konání Více info...Regionální kancelář Ostrava, Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava
Datum konání 11. 5. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1600,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2015/0431-SP
Cíl kurzu Absolvent získá základní znalosti z oblasti nepojistných sociálních dávek, konkrétně o dávkách státní sociální podpory a dávkách pomoci v hmotné nouzi. Seznámi se s pojetím životního a existenčního minima, s právní úpravou státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. Bude schopen aplikovat příslušné právní předpisy do praxe. Osvojí si znalosti potřebné pro vymezení situace, zda se osoba nachází v hmotné nouzi, pochopí, jaké možnosti pomoci zvolit při práci s klienty, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů, pracovníkům úřadů práce, sociálním pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby a dalším zájemcům z řad pracovníků pomáhajících profesí.
Program kurzu 1. Právní úprava životního a existenčního minima, vysvětlení základních pojmů - životní a existenční minimum, částky životního minima, příklady výpočtu, valorizace životního a existenčního minima, společně posuzované osoby, započitatelné a nezapočitatelné příjmy.
2. Právní úprava státní sociální podpory. Rozhodné období u testovaných dávek, okruh oprávněných osob, výdělečná činnost, nezaopatřené dítě. Druhy dávek státní sociální podpory - přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, rodičovský příspěvek, pohřebné.
3. Řízení o dávkách státní sociální podpory. Řešení případů z praxe, diskuse.
4. Právní úprava hmotné nouze, vysvětlení základních pojmů, okruh oprávněných osob, orgány pomoci v hmotné nouzi, rozhodné období, příjem a celkové sociální a majetkové poměry.
5.Dávky pomoci v hmotné nouzi, informace o jednotlivých dávkách a podmínkách nároku - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi. 6. Řešení případů z praxe, diskuse.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design