Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Sociální práce s ohroženým dítětem I. - NOVINKA
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 28063
Lektor Bc. Reitmayerová (Weberová) Alena
Pobočka Praha
Místo konání Více info...Regionální kancelář Praha, Opletalova 1417/25, Praha 1 - Nové Město (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Datum konání 29. 5. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1700,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2016/1110-SP
Cíl kurzu Absolvent tohoto vzdělávacího programu získá základní poznatky o potřebách dětí ve věku od narození do nástupu do školy a upevní si dovednost správné diagnostiky potřeb dítěte. Pochopí, jak lze rozpoznat zanedbávání dítěte v rodině, jak lze identifikovat vzájemné vztahy v rodině a jak získané informace využít pro rozvoj rodičovských kompetencí. Získá informace o možných přístupech a jak co nejlépe identifikovat zdroje ohrožení dítěte, předvídat a snížit ohrožení dítěte.
Cílová skupina Kurz je určen především sociálním pracovníkům obcí, zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Sociální potřeby dětí - pyramida zdravého prostředí.Vymezení základních pojmů a terminologie. Sociální potřeby dětí, láska rodičů, bezpečné zázemí, harmonická rodina, funkční rodina, rodičovské kompetence, podpora širší rodiny, zajištění biologických a psychických potřeb, rozvoj sociálních potřeb a vztahů k sobě a okolí. Řešení případů z praxe, diskuse.
2. Vznik a potřeba vztahové vazby - Vývoj vztahové vazby, typy vztahové vazby, dopad vztahové vazby na chování dítěte, vztahy v rodině, možnosti deprivace dítěte. Řešení případů z praxe, diskuse.
3. Možnosti zjišťování potřeb dítěte - pravidla otevřené komunikace s dítětem, jak komunikovat s dítětem ve věku 0 - 6 let, čeho se vyvarovat. Možná diagnostika, kterou může provádět i ten, kdo nemá psychologické vzdělání. Řešení případů z praxe, diskuse.
4. Specifikace možné diagnostiky, Využití testů rodinných vztahů, využití dětské kresby, testy rodinného zázemí a jeho využití pro rozvoj rodičovských kompetencí, ukázky. Řešení případů z praxe, diskuse.
5. Zdroje ohrožení dítěte - Neúplná rodina, dysfunkční rodina, rozvod rodičů, trauma dítěte, zanedbávání dítěte, psychické a fyzické týrání, patologie rodiny. 6. Diskuse, řešení případů z praxe.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design