Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Kompetence sociálních kurátorů při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 28057
Lektor Mgr. Mašek Roman
Pobočka Praha
Místo konání Více info...Regionální kancelář Praha, Opletalova 1417/25, Praha 1 - Nové Město (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Datum konání 18. 5. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1700,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2014/1181-SP
Cíl kurzu Cílem je poskytnout a prohloubit poznatky z oblasti legislativního vymezení činnosti sociálního kurátora, prohloubit poznatky a dovednosti z přímé práce s klientem, který je ohrožen sociálním vyloučením a specifikovat možnosti v oblasti koordinační činnosti a spolupráce s dalšími subjekty.
Cílová skupina Kurz je určen především pro sociální kurátory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a dalším zájemcům o danou problematiku.
Program kurzu 1. Legislativní vymezení činnosti sociálního kurátora.
2. Osoby ohrožené sociálním vyloučením - specifikace jednotlivých skupin osob, nepříznivé sociální situace, sociální začleňování a sociální vyloučení.
3. Přímá práce s klientem - kontinuální sociální práce, odborné sociální poradenství, depistáž v přirozeném prostředí klientů, výkon koordinační činnosti.
4. Spisová dokumentace sociálního kurátora - spisové desky, spisová košilka, spisové listy, evidence spisových dokladů, souhlasné vyjádření klienta s poskytnutím informací, ochrana osobních údajů.
5. Dávky pomoci v hmotné nouzi pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - pojmy hmotná nouze a živobytí, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, specifika řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi.
6. Program individuálního motivačního postupu a příklady dobré praxe, diskuse a odpovědi na otázky.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design