Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Správní řád a jeho uplatnění v sociálně-právní ochraně dětí a mládeže
Tématická oblast Legislativa
Variabilní symbol 28054
Lektor Mgr. Hovorka Daniel
Pobočka Praha
Místo konání Více info...Regionální kancelář Praha, Opletalova 1417/25, Praha 1 - Nové Město (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Datum konání 10. 5. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1800,- Kč
Akreditace MPSV - č 2015/0692-SP
Cíl kurzu Absolvent si prohloubí poznatky potřebné při vedení správního řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. Pochopí postupy ve správním řízení na úseku sociálně-právní ochrany s důrazem na novinky, které přinesla novela zákona o SPOD. Bude se orientovat v jednotlivých ustanoveních správního řádu a bude schopen aplikovat vybraná ustanovení správního řádu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Upevní si a rozvine své profesní znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému zvládání sociální práce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům sociálních odborů zabývajících se oblastí sociálně právní ochrany dětí a mládeže a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV

1. Správní řád a jeho podpůrná aplikace v oblasti péče o rodinu a děti
- Vztah obecné úpravy správního řízení a zvláštních úprav správního řízení
- Vymezení působnosti správního řízení
- Typy správních řízení v dané oblasti

2. Pravidla řízení podle správního řádu a aplikace v oblasti SPOD
- Základní zásady správního řízení
- Subjekty správního řízení Vydávání usnesení
- Zahájení a průběh správního řízení
- Lhůty ve správním řízení
- Podklady a jejich hodnocení, nahlížení do spisu, doručování, ústní jednání
- Vyjádření k podkladům od účastníků řízení
- Správní rozhodnutí – náležitosti, právní moc, vykonatelnost.
- Výkon správních rozhodnutí.

3. Pravidla řízení a speciální ustanovení o řízení dle zákona o sociálně právní ochraně dětí a mládeže
- Aplikace vybraných ustanovení na konkrétní případy
- Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design