Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Jednání s klientem s agresivním chováním - úvod do problematiky
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Variabilní symbol 38024
Lektor Mgr. Vaculová Markéta
Pobočka Ostrava
Místo konání Více info...Regionální kancelář Ostrava, Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava
Datum konání 18. 4. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1500,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2015/0138-PC/SP/VP/PP
Cíl kurzu Cílem kurzu je poskytnout ucelené informace o příčinách agresivity klientů, v čem spočívá obtížnost komunikace s nimi a co prohlubuje jejich duševní krizi, seznámit s charakteristikou problémových klientů a základními požadavky na efektivní jednání a vyjednávání.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům sociálních odborů obcí, krajů, úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu 1. Agresivita a její původ v lidském chování.
2. Agresivní projevy klienty - náhlé konflikty, klient s agresivitou jako osobnostním rysem.
3. Charakteristika problémových klientů.
4. Jednání a vyjednávání, postup při řešení konfliktů, zpracování zážítků z konfliktních situací.
5. Příklady z praxe, diskuse a odpovědi na dotazy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design