Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Správní řád a jeho uplatnění v sociálně-právní ochraně dětí a mládeže
Tématická oblast Legislativa
Variabilní symbol 18025
Lektor Mgr. Hovorka Daniel
Pobočka Olomouc
Místo konání Více info...Regionální kancelář Olomouc, Fibichova 2, Olomouc
Datum konání 27. 4. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1500,- Kč
Akreditace MPSV - č 2015/0692-SP
Cíl kurzu Absolvent si prohloubí poznatky potřebné při vedení správního řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. Pochopí postupy ve správním řízení na úseku sociálně-právní ochrany s důrazem na novinky, které přinesla novela zákona o SPOD. Bude se orientovat v jednotlivých ustanoveních správního řádu a bude schopen aplikovat vybraná ustanovení správního řádu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Upevní si a rozvine své profesní znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému zvládání sociální práce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům sociálních odborů zabývajících se oblastí sociálně právní ochrany dětí a mládeže a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV

1. Správní řád a jeho podpůrná aplikace v oblasti péče o rodinu a děti
- Vztah obecné úpravy správního řízení a zvláštních úprav správního řízení
- Vymezení působnosti správního řízení
- Typy správních řízení v dané oblasti

2. Pravidla řízení podle správního řádu a aplikace v oblasti SPOD
- Základní zásady správního řízení
- Subjekty správního řízení Vydávání usnesení
- Zahájení a průběh správního řízení
- Lhůty ve správním řízení
- Podklady a jejich hodnocení, nahlížení do spisu, doručování, ústní jednání
- Vyjádření k podkladům od účastníků řízení
- Správní rozhodnutí – náležitosti, právní moc, vykonatelnost.
- Výkon správních rozhodnutí.

3. Pravidla řízení a speciální ustanovení o řízení dle zákona o sociálně právní ochraně dětí a mládeže
- Aplikace vybraných ustanovení na konkrétní případy
- Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design