Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Vybrané okruhy ze sociálních deviací II. NOVINKA
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Variabilní symbol 18024
Lektor PhDr. Kliment Pavel, Ph.D.
Pobočka Olomouc
Místo konání Více info...Regionální kancelář Olomouc, Fibichova 2, Olomouc
Datum konání 26. 4. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1500,- Kč
Akreditace MPSV č. - 2016/1087-PC
Cíl kurzu Cílem kurzu je přiblížit tematiku sociální deviace, zejména pak tematiku negativních sociálně deviantních jevů, které se objevují ve společnosti. Kurz seznamuje s příčinami vzniku těchto jevů, faktory, které tyto jevy brzdí nebo podporují a s možnostmi minimalizace dopadu jevu na společnost. Frekventant je rovněž obeznámen, jak má s nositeli jevu účelně jednat nebo na jaké organizace se obracet v případě, že byl jev detekován a je účelné nastalou situaci řešit. V rámci tohoto kurzu budou konkrétně probírána témata: vymezení termínů deviace a sociální patologie, problémy vyvolané užíváním alkoholu a jiných psychoaktivních látek, sexuální deviace, poruchy příjmu potravy a patologické hráčství.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách
Program kurzu Kurz je organizován ve spolupráci s PhDr. Pavlem Klimentem, Ph.D.

1. Problémy vyvolané užíváním alkoholu a jiných psychotropních látek.
2. Sexuální deviace.
3. Poruchy příjmu potravy.
4. Patologické hráčství.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design