Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Případová práce s klientem - kasuistický seminář NOVINKA ZRUŠENO
Tématická oblast Sociální práce
Variabilní symbol 28031
Lektor PhDr. Klimentová Eva, Ph.D.
Pobočka Praha
Místo konání Více info...Regionální kancelář Praha, Opletalova 1417/25, Praha 1 - Nové Město (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Datum konání 16. 3. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 13:30
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cena 1600,- Kč
Akreditace MPSV č. 2015/0110-SP
Cíl kurzu Cílem kasuistického semináře je poskytnout účastníkům metodickou podporu při zpracování kasuistik v sociální práci a pomoci jim objevit jejich možnosti, cíle, účel, upotřebení v teorii i praxi sociální práce. Dále je cílem kasuistického semináře podělit se společně o své zkušenosti z praxe sociální práce.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1.Princip a účel kasuistické práce v sociální práci - osvětlení principu a účelu kasuistiky a kasuistické práce v sociální práci. Žádoucí struktura kasuistiky, požadavky na její obsah. Etické aspekty práce s kasuistikami, ochrana klienta.
2. Prezentace kasuistik - prezentace jednotlivých kasuistik popisující příběh klienta, v němž došlo zásahem sociálního pracovníka k nějaké sociální změně. Bude obsahovat - objektivní informace o případu, teoretická východiska, která s problémem souvisí, profesionální postupy (metody, způsoby intervence, utváření situace), které účastník, případně další pomáhající profesionálové, v tomto procesu uplatnili.
3. Výstupy kasuistik - Řízená diskuse o formách a efektivitě účasti pomáhajících na řešení problémů klienta, o tom, co se daným případem naučili, zhodnocení případu. V případě postoje účastníka k realizované sociální práce v některém bodě či pasáži kritický, uvede, jaký jiný postup měl být zvolen.
4. Závěr - rekapitulace, ujasnění problémových okruhů, odpovědi na dotazy a zpětná vazba.

Účastníci mohou předložit do kasuistického semináře vypracovanou kasuistiku, která může být diskutována v plénu. V případě, že žádný z účastníků nepřinese kasuistiku ke společné práci, má lektor připravené dostatečné množství kasuistik ke splnění účelu semináře.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design