Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Jak pomoci seniorům zvládnout pobyt v zařízení sociálních služeb AKCE 2+1 ÚČASTNÍK ZDARMA ZRUŠENO
Tématická oblast Sociální služby
Variabilní symbol 38010
Lektor Mgr. Vaculová Markéta
Pobočka Ostrava
Místo konání Více info...Regionální kancelář Ostrava, Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava
Datum konání 25. 4. 2018 (akreditovaný kurz osvobozen od DPH)
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 1500,- Kč
Akreditace MPSV - č. 2015/1008-PC/SP/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na získání základních znalostí a pochopení souvislostí ovlivňující psychiku člověka, který musí ve stáří opustit svůj domov, kde celá léta žil. Vzdělávací program nastiňuje důvody, proč se senioři ocitají v různých pobytových sociálních zařízeních, jaké jsou charakteristické rysy stárnutí a seznámuje i s novými názory na proces stárnutí, s všeobecně uznávaným členěním. Důraz je kladen na pozitivní vnímání stáří, stejně tak ale osvětluje i některé negativní pohledy na stárnutí v naší společnosti, projevující se zejména v eticky nevhodné mluvě o starých lidech a se starými lidmi (elderspeak). Stejně tak přibližuje a poukazuje na špatnou komunikaci se seniory projevující se v tzv. věkově podmíněné diskriminaci (ageismus) a na příkladech ukazuje vhodnou formu komunikace, jak se vyhnout destrukčním činitelům v rozhovoru a případně se i bránit manipulaci ze strany klientů. Získané vědomosti pak mohou účastníci uplatnit zejména v náročných pracovních situacích vyvolávající stres sociálních pracovníků.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby
a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Psychologie člověka umístěného do zařízení sociálních služeb - Důvody pro umístění seniorů, psychologické aspekty ovlivňující chování a jednání daného jedince, jeho očekávání a představy, první dojem z přijetí do zařízení; vliv rodiny na umístění seniora v zařízení, vliv personálu a spolubydlících na vytváření osobní pohody seniora, především v oblasti komunikace a zajištění služeb, využití individuálního plánování při zajištění potřeb seniora, v čem spočívá dobrá spolupráce všech pracovníků zařízení při péči o seniora.
2. Komunikační dovednosti se seniory - základní znalosti ze sociální komunikace; komunikační model – kódování a dekódování, zpětná vazba. Umění vést vstupní rozhovor, navázání kontaktu se seniorem – na co si dávat pozor, specifika komunikace se seniorem. Další typy rozhovorů (řízený, volný), význam řeči těla, naše reakce na situaci,zvládání emocionální stránky seniora, příznaky některých poruch u seniora a vliv na komunikaci. Praktické ukázky typů rozhovorů - cvičení.
3. Vedení specifických rozhovorů se seniory.
4. Význam společných porad a supervizí.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design