Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Přihlášení na kurz

Název kurzu Bazální stimulace III. - prohlubující kurz ZRUŠENO
Tématická oblast Zdravotní a ošetřovatelská péče (Zdravotnictví)
Variabilní symbol 28020
Lektor Bc. Dvořáková Helena, DiS.
Pobočka Praha
Místo konání Více info...Regionální kancelář Praha, Opletalova 1417/25, Praha 1 - Nové Město (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Datum konání 24. 2. 2018
Čas konání 08:30 - 15:15
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Cena 2100,- Kč
Akreditace mezinárodní certifikát
Cíl kurzu Rozšíření znalostí konceptu Bazální stimulace získaných v základním a nástavbovém kurzu s orientací na prohloubení a ukotvení znalostí o konceptu bazální stimulace. Kurz lze absolvovat v návaznosti na „základní a nástavbový kurz bazální stimulace“.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům zařízení sociálních služeb, poskytovatelům zdravotní péče - lékařům, zdravotním sestrám, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, logopedům, psychologům, zdravotně sociálním pracovníkům, pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu Odborný garant a lektor: Bc. Helena Dvořáková, DiS., Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege , registrační číslo 869, člen Mezinárodní asociace Bazální stimulace (možno ověřit na www.basale-stimulation.de/Fachleute)

Obsahová náplň kurzu:
1. část teoretická
• Opakování základních a nástavbových prvků bazální stimulace.
• Rozšiřující informace ke konceptu bazální stimulace.
• Pojetí klienta v konceptu bazální stimulace – rozšiřující informace.
• Zaměření na biografickou anamnézu a plánování péče dle konceptu bazální stimulace.
• Schopnost reflexe a dialogu.
2. část speciální
• Práce se zakázkou účastníků kurzu s ohledem na jejich specializaci a uplatnění konceptu bazální stimulace v ošetřovatelské praxi.
• Konzultace k začleňování konceptu do ošetřovatelské praxe

Absolventi kurzu obdrží Mezinárodní certifikát platný v celé EU
Každý účastník si musí vzít tyto pomůcky : deka nebo karimatka, polštářek, 2 x žiňku nebo froté ponožky, tělové mléko, ručník.

Kurzovné je nutné uhradit nejpozději 14 dní před konáním kurzu, platba v hotovosti je možná pouze předem po telefonické dohodě.

Přihláška


Titul: Jméno a příjmení: Funkce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Chci přihlásit více osob
Název organizace: IČ:


Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design