Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Akreditované kurzy

MV ČR

Název kurzu Akreditace Časový rozsah

Zobrazit všechny oblasti

MPSV ČR

Název kurzu Akreditace Časový rozsah
Sociální práce
Aktivizace seniorů (úvod do problematiky) MPSV - č. 2015/0751-PC/SP/PP 1 den/8 hodin
Case management v sociální práci MPSV - č. 2014/1180-SP/VP 1 den/8 hodin
Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí MPSV - č. 2015/0750-PC/SP/PP 1 den/8 hodin
Cvičení paměti u seniorů I. MPSV č. - 2016/0356-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Cvičení paměti u seniorů II. MPSV - č. 2016/0998-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Kompetence sociálních kurátorů při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením MPSV - č. 2014/1181-SP 1 den/6 hodin
Koučovací přístup v praxi sociální práce I. MPSV - č. 2016/0495-SP 2 dny/12 hodin
Paměťový trénink s využitím výtvarných technik - úvod do dané problematiky MPSV - č. A2017/0098-PC 1 den/8 hodin
Pohybové aktivity ve stáří MPSV - 2016/0354-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Pohybové aktivity ve vyšším věku MPSV - č. 2016/0077-PC/SP/PP 1 den/8 hodin
Poradenský proces a budování poradenského vztahu v sociální práci MPSV - č. 2015/0280-SP 1 den/8 hodin
Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými MPSV - 2015/1010-PC/SP 1 den/6 hodin
Případová práce s klientem - kasuistický seminář MPSV č. 2015/0110-SP 1 den/6 hodin
Případové konference I. - příprava a průběh konference MPSV - č. 2013/0650-PC/SP/VP 1 den/7 hodin
Případové konference II. - jak vést případové konference MPSV - č. 2013/0652-SP/VP 1 den/7 hodin
Případové konference III. MPSV - č. 2013/1280-SP/VP 1 den/6 hodin
Rizikoví rodiče a rizikové děti I. MPSV - č. 2016/0250-PC/SP/VP/PP 1 den/6 hodin
Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí MPSV - č. 2016/0494-SP 1 den/6 hodin
Sociální práce s manipulativními rodiči A2017/0669-SP/PC/VP 1 den/6 hodin
Sociální práce s ohroženým dítětem I. MPSV - č. 2016/1110-SP 1 den/6 hodin
Sociální práce s rodinou I. MPSV - č. 2016/0249-SP/VP 1 den/6 hodin
Sociální práce s rodinou III. - jak komunikovat a pracovat s dítětem, jehož rodiče se rozcházejí, rozvádějí MPSV - č. 2015/0918-SP 1 den/6 hodin
Sociální práce s rodinou IV. - jak komunikovat a pracovat s rodiči, kteří se rozcházejí, rozvádějí MPSV - č. 2015/0919-SP 1 den/6 hodin
Speciální techniky při práci s mladistvými MPSV - č. 2014/0539-PC/SP/VP 1 den/6 hodin
Specifika péče o osoby s demencí MPSV - č. 2015/0749-PC/SP/VP/PP 1 den/8 hodin
Specifika sociální práce s romskou rodinou MPSV - č. 2015/1011-PC/SP 1 den/6 hodin
Úvod do problematiky soběstačnosti a prevence pádů u seniorů MPSV - č. 2016/0997-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Úvod do speciálních technik sociální práce s rodinami s dětmi MPSV - č. 2015/1009-PC/SP 1 den/6 hodin
Vybrané problémy sociální práce na obcích MPSV - č. 2016/1112-SP 1 den/6 hodin
Vyhodnocování potřeb dítěte - úvod do problematiky MPSV - č. 2014/0859-SP 1 den/6 hodin
Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou MPSV - č. 2016/0493-PC/SP 2 dny/12 hodin
Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání - úvod do dané problematiky MPSV - č. 2015/0880-PC/PP 1 den/8 hodin
Základy krizové intervence MPSV - č. 2014/0365-PC/SP/VP/PP 2 dny/16 hodin
Základy sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni MPSV - č. 2014/0543-PC/SP/PP 1 den/6 hodin
Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí MPSV - č. 6 hodin/1 den

Zobrazit všechny oblasti

ČAS

Název kurzu Akreditace Časový rozsah

Zobrazit všechny oblasti
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design